< Privacyverklaring | Harry Veenstra
(+31) 06 343 15 967 info@harryveenstra.nl
Selecteer een pagina

Hier vind je de privacy verklaring van Harry Veenstra. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Harry Veenstra.

 In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Harry Veenstra, 1 mei 2020


Privacy Verklaring


1. Wie is Harry Veenstra

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Harry Veenstra. Harry Veenstra is een zelfstandige, die zich richt op het maken en beheren van WordPress-websites voor derden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Harry Veenstra verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Harry Veenstra, neem dan gerust contact op!
datbenik@harryveenstra.nl | 06 343 15 967
 |Bartolesstraat 2 | 9845 AK | Visvliet | 
Btw. Nr. NL001448021B28| KVK Nr. 65011260
Harry Veenstra is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Harry Veenstra.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Harry Veenstra. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Harry Veenstra stuurt via Mailchimp nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Harry Veenstra. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Harry Veenstra via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden en te reageren op je bericht, zoals je naam en e-mailadres.

03. Analytics
De website van Harry Veenstra verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Ontvangers

De gegevens die Harry Veenstra ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Neostrada
De e-mail van Harry Veenstra wordt gehost bij Neostrada en Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada en Google.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Neostrada. Gegevens die jij achterlaat op de website van Harry Veenstra zijn op de servers van Neostrada opgeslagen.

Harry Veenstra maakt tevens gebruik van de backup-faciliteit van ManageWP.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Harry Veenstra, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar datbenik@harryveenstra.nl.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Harry Veenstra via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden bewaard voor onbepaalde tijd. Jouw gegevens worden verwerkt in mijn administratie, die bewaard wordt op Google Drive.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Harry Veenstra of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Harry Veenstra. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Harry Veenstra privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Harry Veenstra ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Harry Veenstra vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Harry Veenstra. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Harry Veenstra. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Harry Veenstra opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Harry Veenstra al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Harry Veenstra vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Harry Veenstra niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Harry Veenstra jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via datbenik@harryveenstra.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Harry Veenstra verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten van Harry Veenstra via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Harry Veenstra de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Harry Veenstra met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Harry Veenstra behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Harry Veenstra dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Harry Veenstra te
beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

datbenik@harryveenstra.nl | 06 343 15 967
Bartolesstraat 2 | 9804 AK | Visvliet
Btw. Nr. NL001448021B28| KVK Nr. 65011260